Ideálny plán – murovaný dom za 15 mesiacov

Oboznámte sa s nadväznosťou jednotlivých stavebných prác. Pomôže vám to zostaviť časový harmonogram tak, aby ste si zabezpečili plynulý prísun materiálu a odstránili zbytočné prestávky.