Keramické stropy – časť 1. Príprava a ukladanie nosníkov

Keramický strop je montovaný stropný systém z nosníkov a vložiek, ktorý sa priamo na stavbe zaleje betónom požadovanej triedy. Hlavnými prvkami stropného systému sú keramické predpäté stropné nosníky a keramické stropné vložky. Doplnkovým prvkom sú vencové tehly s tepelnoizolačnou vrstvou.