Oprava prasklín v omietke

K vzniku prasklín v omietkach dochádza z najrôznejších príčin, najčastejšie však v dôsledku nepostrehnuteľných deformácií celej stavby. Pomerne bežné je aj takzvané usadzovanie nových budov. A pretože ani tie najlepšie omietky nie sú dostatočne pružné, môžeme v nich čoskoro objaviť nepatrné trhlinky, ktoré však na bezpečnosť ani životnosť stavby vplyv nemajú. Môžu ale pôsobiť rušivo.