Izolácia základov a spodnej stavby

Základové nosné konštrukcie sú tou časťou stavby, ktorú nemožno podceniť. Stále prenášajú aj občasné zaťaženia celého objektu do únosnej základovej pôdy, tzv. únosného podložia budovy. Dôležité je ich správne a kvalitné vyhotovenie, ako aj zaizolovanie proti účinkom vlhkosti, podzemnej vody a chladu. V opačnom prípade môžeme rátať s komplikovanými a nákladnými opravami.