Praktický dom v tvare L

Logika prirodzeného využívania priestoru sformovala praktický dom, v ktorom nie je nič zbytočné.