oli časy, keď by sa nejeden terajší päťdesiatnik či šesťdesiatnik vysmial každému, kto by mu tvrdil, že panelákový byt bude mať v treťom tisícročí hodnotu celoživotných úspor alebo zadlženia domácnosti na dlhé desaťročia. Pre niekoho králikáreň, pre iného vytúžené bývanie!